Project Colostrum

Vill du sälja din råmjölk?

18 – 28 kr/ kg

Marknaden

Colostrum trendar idag och används i:

  • Barnmat
  • Protein produkter för idrottare
  • Kosttillskott
  • Till djur och nyfödda kalvar där kon inte producerar tillräckligt med Colostrum

Syftet är det samma som hos kalven, dvs stärka den konsumerande individens motståndskraft.

Immunglobulinerna är speciella proteiner som skapar individens immunitet i Colostrum.

Colostrum anses ha positiv effekt även efter de första 6 timmarna

Först ger vi ALLTID kalvarna vad de skall ha…

Men överskottet från mål 1, 2, 3 osv samlar vi upp

Mål 1-3 = A-Mjölk  (Brix 20 +)      28kr/kg

Mål 4-5 = B-Mjölk  (Brix 16-19)   18 kr/kg

Vad är Colostrum?

Colostrum är den första mjölken hos däggdjur, producerat omedelbart före födseln och är avsedd för utfodring av nyfödda.

Colostrum är rik på skydds och reglerings faktorer som främjar hälsa och vitalitet.

Det har funnits sedan de första däggdjuren strövade planeten och har används av människor av olika kulturer i tusentals år.

 

Colostrum är även ett utav det mest efterfrågade tillskotten/livsmedel i världen.

Kor är en idealisk källa till råmjölk av
tre grundläggande skäl, Varför?
:

´Näringsvärde, hantering och
hälsoförbättringar hos mjölkkor har lett till en ökad produktion utav Colostrum
under de senaste 100 åren. Dagens kor producerar idag mycket mer Colostrum än
tidigare.
Kalvens behov uppfylls
alltid först. Endast överskotts råmjölk kan
humant användas för andra ändamål.
´I många avseenden är bovint
Colostrum mer potent än humant Colostrum. Nyfödda spädbarn har ett mer
utvecklat immunförsvar vid födseln tack vare moderkakans förmåga att överföra
antikroppar och olika proteiner som inte förekommer hos idisslare (däggdjur med
fyra magar såsom kor, getter och får ). På grund av detta, Så koncentreras och
kvarhålles dessa faktorer I
bovint Colostrum
med
avseende att mata kavlen omedelbart efter födseln.

 

 

´De biologiskt aktiva komponenterna är
antingen identiska eller funktionellt identiska, oberoende av de arter av
ursprung eller användning.

Råmjölk är en krämig produkt substans och en viktig första mat för spädbarn och nischade däggdjur. Ammande människor producerar mindre än 20 milliliter, men mjölkkor gör flera liter av det.

 

Råmjölken är fylld med antikroppar för sjukdomsresistens, glukos för energi, vitaminer och mineraler för styrka och vitalitet och proteiner.

 

Det hyllas också som en superfood, och den globala försäljningen av råmjölksprodukter för människors hälsa motsvarar cirka 1,5 miljarder dollar per år.

 

Kor producerar mycket råmjölk, så den kan användas utan att påverka kalvarna negativt, det är dock viktigt att kalven alltid först sitt får.

Immunglobuliner(IgG, IgM, IgA)

Det finns över 90 beskrivna komponenter i Colostrum. De viktigaste är Immunglobuliner som är komplexa proteiner.

Komplexa proteiner, mer kända som antikroppar, dessa utgör en betydande del av de proteiner som finns i Colostrum från första mjölkning.

Dessa antikroppar produceras av moderns immunsystem som ett svar på sin exponering mot många olika mikroorganismer under hennes livstid och överförs sedan in i Colostrum före födelsen av kalven.

Antikroppar ger skydd mot bakterier, virus och svamp som infekterar mag-tarmkanalen hos människor.

 

Processen

Den frysta råmjölken samlas upp av oss och transporteras till FIPROS AB ( ägt 51% av Skånemejerier Ek. för. i Kågeröd där man har utvecklat en unik process att tina mjölken, pastörisera och producera pulver av den.

Vi håller dig med:

  • Frysrum / Frysbox
  • 5 litersspannar att fylla i
  • Etiketter för märkning och registrering
  • BRIX-mätare och pipetter för att mäta så att mjölken ”duger”
  • Registrering möjliggör för oss att i framtiden kunna planera hämtningar och påfyllning per automatik

 

OBS! Mjölk från sintidsbehadlade kor kan inte användas förrän karensen gått ut

Vill du sälja din råmjölk?

18 – 28 kr/ kg